logo
INFOLINIA: 880 144 880

Ubezpieczenia Domu i Mieszkania

Nasza Multiagencja Ubezpieczeniowa we Wrocławiu, zajmuje się również doborem i sprzedażą polis na ubezpieczenia domu i mieszkania. Uważamy, że to chyba jedno z najważniejszych ubezpieczeń na rynku. Zabezpieczyć swój dobytek w razie wystąpienia zdarzenia losowego takiego jak:

a) akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia zagrażającej bezpośrednio szkodzie lub
w celu złagodzenia jej skutków, o ile działania te były odpowiednie do występujących okoliczności;
b) dym i sadza – zawiesina cząsteczek w gazie, które będą bezpośrednim skutkiem:
1/ spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń,
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi;
2/ pożaru, wybuchu, przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, przepięcia, niezależnie od
miejsca ich powstania;
c) grad;
d) huk ponaddźwiękowy;
e) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, który wyrządza masowe szkody;
f) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich;
g) napór śniegu – uszkodzenie lub zawalenie się mienia na skutek bezpośredniego działania ciężaru
śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie lub przewrócenie się mienia sąsiedniego w wyniku
działania ciężaru śniegu lub lodu;
h) osunięcie się ziemi;
i) pożar;
j) przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna;
k) spływ wód po zboczach;
l) trzęsienie ziemi;
m) uderzenie pioruna;
n) uderzenie pojazdu;
o) upadek drzewa;
p) upadek masztu;
q) upadek statku powietrznego;
r) wybuch;
s) zalanie – działanie cieczy w domu, mieszkaniu, domku letniskowym, domu w budowie, budynku
gospodarczym lub architekturze ogrodu, które prowadzi do powstania szkody, w wyniku:
1/ opadów atmosferycznych;

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniach Mieszkania i Domu

Na rynku wyróżniamy 2 główne rozszerzenia ochrony na ubezpieczenie mieszkań i domów. Wariant ubezpieczenia mieszkania i domu na ryzykach standardowych oraz wariant ubezpieczenia mieszkania i domu w formule ALL Risk. Ryzyka standardowe to ryzyka które są wymienione powyżej, czyli ubezpieczyciel odpowiada dokładnie za te zdarzenia i za żadne inne. Jest to domyślny model ubezpieczenia domów i mieszkań na rynku. Od jakiegoś czasu natomiast pojawiła się opcja ubezpieczenia mieszkania i domu w formule ALL risk – Pełna ochrona w ramach All risk obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie (tak zwane szkody własne).
Przy zawieraniu z nami umowy ubezpieczenia, preferujemy właśnie formułę ALL risk.
Nie zastanawiamy się później czy należało się odszkodowanie czy nie.
To jest polisa w której My śpimy spokojnie i nasz klient :)

Ubezpieczamy takie nieruchomości jak:
-Ubezpieczenie mieszkania
-Ubezpieczenie domu
-Ubezpieczenie domu w budowie
-Ubezpieczenie domku letniskowego
-Ubezpieczenie domu drewnianego

Możesz ubezpieczyć również dom starszy niż 50-letni.
Ubezpieczenie zawierasz bez oględzin budynku oraz okazywania ubezpieczonych przedmiotów.

Jeśli Chcesz ubezpieczyć swoje mieszkanie lub dom w formule All risk, odezwij się do nas. Pomożemy wybrać najlepszą opcję.
Po więcej szczegółów zapraszamy do rozmowy, kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Opcje ubezpieczenia i zakres

 • Od Ognia i Zdarzeń Losowych
  Ubezpieczenie obejmuje m. in.:
  • Uszkodzenie mienia na skutek pożaru lub innego zdarzenia losowego, np. uderzenia pioruna,
  zalania lub huraganu
  • Zniszczenie elementów zewnętrznych domu lub mieszkania, również tych znajdujących się na
  terenie ubezpieczonej posesji, np. kamer, elementów monitoringu
  • Przepięcie bez względu na przyczynę, np. zwarcie w instalacji, nagły skok w sieci powodujący
  uszkodzenie sprzętu AGD lub RTV
  • Pękanie mrozowe elementów zewnętrznych domu, budynku gospodarczego lub elementów
  balkonów, tarasów lub loggii w mieszkaniu
  • Zniszczenie roślin znajdujących się na terenie posesji
  • Rozmrożenie zapasów gospodarstwa domowego przechowywanych w lodówkach
  Pełna ochrona w ramach All risk obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone
  przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie (tak zwane szkody własne)
 • Od Kradzieży
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Włamanie jak również kradzież ubezpieczonych przedmiotów
  • Kradzież zewnętrznych części składowych domu lub mieszkania, np. rynien, kamer, baterii
  słonecznych, klimatyzatorów
  • Zniszczenie, również przy próbie włamania, zewnętrznych części składowych domu, mieszkania,
  domku letniskowego lub domu w budowie
  • Zniszczenie lub kradzież przedmiotów znajdujących się na terenie posesji, np. grilla, mebli
  ogrodowych, wyposażenia placu zabaw
  • Wandalizm, w tym także graffiti
  • Możesz ubezpieczyć architekturę ogrodu, zewnętrzne części składowe domu lub mieszkania
  od kradzieży zwykłej (bez śladów włamania)
 • Od Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym (OC)
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • OC w życiu prywatnym, które chroni w razie wyrządzenia szkody innym osobom, również
  w związku z użytkowaniem nieruchomości, np. podczas uprawiania sportów lub szkody
  wyrządzone przez dzieci
  • Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego,
  np. z powodu awarii pralki
 • Home Assistance
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Korzystanie z pomocy interwencyjnej specjalisty, np. ślusarza, hydraulika,
  serwisanta sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV
 • Medical Assistance
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Otrzymujesz wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub
  nieszczęśliwego wypadku, np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków
 • Dom w Budowie
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Katastrofę budowlaną domu w budowie lub budynku gospodarczego, będących w trakcie budowy

 

 

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYBRANYM UBEZPIECZENIEM SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

ADRES
NASZEGO BIURA
ul. Zaporoska 27A, 53-519 Wrocław
Zapraszamy od pn do pt
w godz. 9:00 - 17:30
ZADZWOŃ
DO NAS
tel. 880 144 880
tel. 603 200 905
tel./fax 71 792 14 44
ZNAJDŹ
NAS