logo
INFOLINIA: 880 144 880

Ubezpieczenia biznesu

 • Ubezpieczenie majątku firmy
  (budynki, wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki obrotowe, gotówka, mienie klientów oraz pracowników)
  od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń ALL RISK.
 • OC Działalności
  Bardzo ważne ubezpieczenie chroniące przedsiębiorcę przed skutkami finansowymi w przypadku źle wykonanej usługi lub szkody wyrządzonej na mieniu bądź osobie.
 • Komunikacyjne
  Korzystne warunki ubezpieczenia floty pojazdów należących do przedsiębiorcy lub pojedynczego pojazdu.
 • Gwarancje finansowe:
  – Wadialna
  – Należytego wykonania kontraktu
  – Usunięcia wad i usterek
 • OC Przewoźnika
  Zabezpieczenie ładunku kontrahentów. Rozszerzenie o przewozy kabotażowe.
 • Cargo
  Ubezpieczenie własnego ładunku w czasie transportu.
 • Techniczne
  Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych.
 • NNW
  Ubezpieczenie życia zdrowia właścicieli firmy oraz pracowników.
 • OC Zawodowe
  Ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne z racji wykonywanego zawodu.

 

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYBRANYM UBEZPIECZENIEM SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

ADRES
NASZEGO BIURA
ul. Zaporoska 27A, 53-519 Wrocław
Zapraszamy od pn do pt
w godz. 9:00 - 17:30
ZADZWOŃ
DO NAS
tel. 880 144 880
tel. 603 200 905
tel./fax 71 792 14 44
ZNAJDŹ
NAS