logo
INFOLINIA: 880 144 880

RODO

Oświadczenie administartora danych

 • Administratorem danych osobowych jest :
  Iwona Pachecka Ubezpieczenia24.pl z siedzibą przy ul. Zaporoska 27A, 53-519 Wrocław
  NIP: 894-168-46-09 tel. 603200905 mail: pachecka@ubezpieczenia24.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  składanie ofert dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia, informowanie o kończących
  się polisach, obsługa po sprzedażowa oraz inne czynności ubezpieczeniowe.
 • Dobrowolność przekazywania danych:
  Klient udostępnia dane z własnej woli niemniej są one niezbędne w celu przygotowania
  oferty do zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Zasady przechowywania danych :
  dane w formie papierowej zabezpieczone są w
  zamykanej szafie a w przypadku danych elektronicznych Agent korzysta z profesjonalnej
  poczty e-mail, przechowuje dane na dysku zewnętrznym oraz w komputerach
  firmowych na zabezpieczonych folderach.
 • Udostępnianie danych:
  Klient ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych , ma prawo dostępu
  do tych danych, poprawiania i uzupełniania tych danych, przeniesienia danych, prawo do
  cofnięcia zgody na ich przetwarzanie jeżeli taką zgodę wyrażał, prawo do sprzeciwu
  przeciwko marketingowi bezpośredniemu Agenta wykonywanemu bez zgody oraz
  prawo do żądania wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych.
 • Prawo wniesienia skargi :
  W związku z przetwarzaniem danych , Klient może złożyć reklamacje do Agenta lub
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Sposób przetwarzania danych :
  Forma papierowa i elektroniczna.
 • Kontakt do Inspektora danych osobowych danego TU.

ADRES
NASZEGO BIURA
ul. Zaporoska 27A, 53-519 Wrocław
Zapraszamy od pn do pt
w godz. 9:00 - 17:30
ZADZWOŃ
DO NAS
tel. 880 144 880
tel. 603 200 905
tel./fax 71 792 14 44
ZNAJDŹ
NAS